Czynności notarialne

Akty prawne, które sporządza notariusz w Krakowie mają charakter dokumentu urzędowego. Bezsprzecznie potwierdzają i dowodzą zawarte w nich informacje. Z tego powodu do przeprowadzenia części procedur prawnych w Polsce niezbędne są wskazane akty notarialne.

Listę czynności notarialnych, które wykonuje notariusz określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie”. Zgodnie z artykułem 79 tej ustawy, notariusz:


 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.


Proszę pamiętać o dokumentach!

Wszystkie potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego dokumenty oraz dane stron proszę złożyć w naszej Kancelarii notarialnej przed terminem czynności notarialnej.
Szanując Państwa czas informujemy, że wymagane dokumenty mogą być również wysłane drogą mailową w formie skanu lub zdjęcia. Oryginały dokumentów należy dostarczyć przy sporządzaniu umowy.Nieruchomości

Notariusz Kraków - Obsługa Nieruchomości

Nieruchomości to wartościowy element majątku osób prywatnych lub firm. Dlatego wszystkie czynności ich dotyczące m.in. kupno, sprzedaż czy hipoteka muszą mieć formę aktu notarialnego.

 • Umowa przedwstępna
 • Umowa sprzedaży nieruchomości
 • Ustanowienie odrębnej własności
 • Ustanowienie hipoteki
 • Ustanowienie Służebności
 • Zniesienie współwłasności
 • Darowizna nieruchomości
 • Użytkowanie
 • Dożywocie
 • Zamiana nieruchomości
 • Umowa deweloperska
 • Warunkowe umowy sprzedaży

Obsługa firm

Notariusz Kraków - Obsługa Firm

Prawo wyszczególnia szereg działań biznesowych, przy których niezbędna jest obecność notariusza. Obowiązek ten w szczególności dotyczy działalności gospodarczych prowadzonych w formie spółek.

 • Umowa spółki
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż udziałów
 • Pożyczka
 • Umowa przedwstępna
 • Udzielenie pełnomocnictwa
 • Pierwokup
 • Służebność
 • Użytkowanie
 • Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Poddanie egzekucji (art. 777 Kpc)

Majątek rodzinny

Kancelaria Notarialna Kraków - Majatek Rodzinny

Małżonkowie mają prawo do drobiazgowego uregulowania różnych aspektów łączących ich relacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, notariusz pomoże unormować także stosunki pomiędzy rodzicami, a dziećmi.

 • Rozdzielność majątkowa
 • Rozdzielność z wyrównaniem
 • Rozszerzenie wspólności
 • Ograniczenie wspólności
 • Pełnomocnictwa
 • Darowizny
 • Zarząd majątkiem

Dziedziczenie

Kancelaria Notarialna Kraków - Dziedziczenie

Testament pozwoli kompleksowo uregulować kwestię dziedziczenia Twojego dorobku życia. Dokument ten daje pewność, że trafi on w odpowiednie ręce i oszczędzi wielu nerwowych sytuacji w przyszłości.

 • Testament
 • Testament z poleceniem
 • Testament z zapisem
 • Wydziedziczenie
 • Zapis Windykacyjny
 • Poświadczenie dziedziczenia (APD)
 • Dział spadku
 • Wykonawca testamentu
 • Zrzeczenie się dziedziczenia
 • Przyjęcie spadku
 • Odrzucenie spadku