O Kancelarii notarialnej w Krakowie


Kancelaria notarialna Kraków
Notariusz Paweł Wiater ukończył wydział prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz podyplomowe studia rachunkowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Własną Kancelarię notarialną w Krakowie prowadzi od 2009 r. Przed jej otwarciem przez 10 lat pracował w jednej z większych Kancelarii notarialnych w Krakowie. Doświadczenie i umiejętności tam zdobyte, potwierdzone następnie własną praktyką dają gwarancję najwyższej jakości usług.

Klienci Kancelarii notarialnej, zarówno osoby prywatne jak i firmy, mają pewność, że sporządzone akty notarialne są zgodne z ich oczekiwaniami oraz w pełni wierne literze polskiego prawa.

Pracę notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie”. Notariusz czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego. Wysokiej jakości akty notarialne zabezpieczają interesy wszystkich osób, dla których dany akt może wywołać skutki prawne. Ich jasne i klarowne sformułowanie zapobiegają nieporozumieniom, a w perspektywie, pomagają uniknąć sporów sądowych.

Notariusz Kraków świadczy swoje usługi wszystkim, którzy chcą nadać zawieranym przez siebie umowom czy ustaleniom formę notarialną.
Udzielamy darmowych porad prawnych
Rozwiewamy wszelkie wątpliwości przebiegu czynności notarialnych, stosowanych procedur, czy potrzebnych dokumentów.

Nieruchomości

Umowa przedwstępna, umowa sprzedaży nieruchomości, ustanowienie odrębnej własności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, darowizna nieruchomości, użytkowanie, dożywocie, umowa dożywocia, zamiana nieruchomości, umowa deweloperska, warunkowa umowa sprzedaży.

Działalność gospodarcza i spółki

Umowa spółki, sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż udziałów, pożyczka, umowa przedwstępna, pełnomocnictwa, pierwokup, służebność, użytkowanie, zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej, poddanie się egzekucji (art. 777 Kpc).

Majątek rodzinny

Rozdzielność majątkowa, rozdzielność z wyrównaniem, rozszerzenie wspólności, ograniczenie wspólności, pełnomocnictwa, darowizny, zarząd majątkiem.

Dziedziczenie

Testament, testament z poleceniem, testament z zapisem, wydziedziczenie, zapis windykacyjny, poświadczenie dziedziczenia (apd), dział spadku, wykonawca testamentu, zrzeczenie się dziedziczenia, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku.

Porady udzielane są po wcześniejszym umówieniu, w godzinach pracy Kancelarii notarialnej. Porad prawnych udzielamy tylko w zakresie czynności notarialnych.